Széchenyi 2020 - GINOP-5.3.17-21

Kedvezményezett:

Mega Sport Market Kft,

6600 Szentes Nyíri József utca 16.

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR, mint Támogató által kiadott:

„Mikro -, kis – és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása „KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukció” című GINOP-5.3.17-21 jelű támogatási kérelmét 11 277 882 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatással finanszírozza.

A támogatási kérelem azonosítója: GINOP-5.3.17-21 3315951188

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.06.31.

A projekt megvalósításának helyszíne: 6600 Szentes Nyíri József utca 16.

A szerződött támogatás összege: 11 277 882 Ft

A projekt összköltsége: 11 277 882 Ft

A Támogatás intenzitása: 100,00 %

A PROJEKT tatalmának bemutatása:

A Mega Sport Market Kft 2015. évben alakult azzal a céllal hogy a
kiváló minőségi hazai sportruházatokat és sportfelszerelések nagykereskedemét bonyolítsa le a magyar és az európai piacokon. Emellett a vízilabda sportág hivatalos verseny eszközeinek eszközeinek forgalmazásában is részt veszünk. Valamint hazai és nemzetközi csapatoknak bonyolítunk le
edzotáborokat és versenyeket.

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által. A cél elérése érdekében a Kormány Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő KKV-k számára nyújt vissza
nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával.

A projekt célja, hogy a KKV a kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén vagy kevésbé fejlett régióban bejegyzett telephelyén vagy fióktelepén legalább 3 fő fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. június hónap átlagos statisztikai állományi létszámához 2 képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő.

Valamint a KKV bérköltség arányában megállapított átalány nagyságában, egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzést és kötelező tájékoztatást valósít meg a projekt keretén belül.

 

 

Mega Sport Market Kft

6600 Szentes, Nyíri József utca 16

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Európai Unió Szociális alap

Befektetés a jövőbe

A Mega Sport Market Kft. (6600 Szentes, Magyarország) a svéd M. Malmsten AB gyártó hivatalos forgalmazója

Lightbox button